Niguliste Autokool

B-kategooria algastme koolitus

Hind alates 1050 €. Kursuse hind moodustub järgmistest osadest:

 

Teooriaõpe:  E-õpe + 3 kohustuslikku seminari + vajadusel konsultatsioonid


200

Ühe sõidutunni (45 min) hind on: 25€. 

 

Riikliku õppekava kohaselt on kohustuslike sõidutundide arv 30 (30 x 25=750).

750

Kooli teooriaeksam sisaldub teooriakursuse hinnas. Korduseksam maksab 20 €.

 

Enne koolieksameid peab olema läbitud esmaabi koolitus, mille hind on keskmiselt 50€

50

Esmaõppe libedasõidu riskivältimise koolitus (48 - 65 €.) 1 tund

50

Arstitõendi tegemine maksab keskmiselt 10 - 25 €.

 

Riiklike eksamite ja juhiloa eest tuleb tasuda enne eksamile minekut riigilõivu 89,46 €.

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).  Kokku:

1050