Niguliste Autokool

B-kategooria algastme koolitus

Hind alates 775 €. Kursuse hind moodustub järgmistest osadest:


Teooriaõpe:
1. e-õpe + 10 seminari + vajadusel konsultatsioonid (200€) 
2. e-õpe + 3 kohustuslikku seminari + vajadusel konsultatsioonid (100 €)

200
Ühe sõidutunni (45 min) hind on: 25€. NB! tasudes sõidutundide eest ajavahemikul 1.12.-31.12.2017 on ühe sõidutunni hind 20 €.
 
Riikliku õppekava kohaselt on kohustuslike sõidutunide arv 21 (21x25=525).
525
Kooli teooriaeksam sisaldub teooriakursuse hinnas. Korduseksam maksab 20 €.  
Õppesõidul I mooduli parkimisharjutuste õppeplatsi kasutamise renditasu maksab õpilane platsi omanikule (sõltuvalt platsist on renditasu umbes 0,2 EUR 1 minuti eest).
 
Enne koolieksameid peab olema läbitud esmaabi koolitus, mille hind on 50€
50
Esmaõppe libedasõidu riskivältimise koolitus 48 - 65 €.
50
Esmaõppe pimeda aja sõidu koolitus (1 praktikum ja 1 sõidutund) 50 €.
50
Arstitõendi tegemine maksab keskmiselt 10 - 25 €.
 
Riiklike eksamite ja juhiloa eest tuleb tasuda enne eksamile minekut riigilõivu 89,46 €.
 
Hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).

875